قوطی مقوایی با درب نمک پاشی

  • متشکل از یک لوله با ضخامت 1 میلیمتر 
  • قابل تولید در قطرهای 56 میلیمتر
  • ارتفاع متناسب با نیاز حجمی محصول
  • درب پوش با سه حالت چرخشی
  • امکان استفاده از درب پوش شفاف جهت تمیز ماندن درب سه حالته
  • تولید قوطی های ویترین دار
  • تولید با چاپ اختصاصی