قوطی مقوایی با درب قلکی

  • ترکیبی  از یک لوله با ضخامت 1 میلیمتر  
  • امکان تولید در قطرهای 73-83-99 میلیمتر
  • ارتفاع متناسب با سفارش مشتری
  • امکان اضافه کردن بند
  • امکان استفاده از کف و درب رنگی با سفارش مشتری
  • امکان تولید مدل تلسکوپی با سفارش مشتری