قوطی مقوایی ویترین دار

  • ترکیبی از قوطی  مقوایی و PVC  
  • تولید PVC استوانه ای با لبه فیتیله ای جهت تسهیل در باز شدن
  •  ضخامت 25PVC میکرون، پلمپ توسط هولوگرام
  • لیبل جهت پوشش روی درب و ایجاد هماهنگی بیشتر با لیبل بدنه  در صورت نیاز
  • قابلیت اجرا در 2 قطر 83 و 99 میلیمتر