بسته بندی قوطی مقوایی ساشه گیاهی

قوطی مقوایی استوانه ای در قطر 67 میلیمتر در ارتفاع 100میلیمتر تولید شدهاست از جمله کاربردهای قوطی مقوایی استوانه ای استفاده به عنوان بسته بندی ثانویه برای انواع ساشه ها می باشد. قوطی مقوایی یک ایدهعالی برای بسته بندی ساشه گیاهان دارویی استفاده شده است.

محصول:
قوطی مقوایی تلسکوپی
قطر:
83mm
استفاده‌ها:
آرایشی و بهداشتی، دارویی