شناسه: 44214

قیمت قوطی مقوایی

و قطرهای قابل تولید در مدلهای قوطی مقوایی استوانه ای

شرکت ایده پک تولید کننده قوطی مقوایی می باشد مدلهای تولیدتک لوله،تلسکوپی، تمام طلق، ویترین دار، ویترین موضعی، ویترین دار 10 ضلعی می باشد. قطرهای تولید 33 میلیمتر،37میلیمتر،56میلیمتر، 67 میلیمتر،73میلیمتر،83 میلیمتر،99میلیمتر،110میلیمتر می باشد . 

برچسب ها

ثبت دیدگاه