شناسه: 44340

قوطی مقوایی 10 ضلعی

قوطی مقوایی با ویتزین 10 ضلعی مناسب برای بسته بندی

استفاده از قوطی های استوانه ای مقوایی در صنایع مختلف کاربرد بسزایی دارد.در براخی از صنایع ایجاد پنجره روی قوطی و دیده شدن محصول به فروش آن محصول  کمک می کند،اجرای ویترین در قوطی و دیده شدن محصول آن محصول کمک می کند،اجرای ویترین در قوطی های استوانه ای به صورت موضعی مرسوم می باشد ولی به علت نوع چیدمان ممکن است ویترین در قوطی های استوانه ای به صورت موضعی مرسوم می باشدولی به علت نوع چیدمان ممکن است ویترین قوطی در شلف دیده نشود. در محصول جدید شرکت ایده سازان مبتکر قالبی ساخته شده که ویترین قوطی بصورت کامل دورتادور قوطی را تشکیل داده و به علت  چند ضلعی بودن آن مقاومتی مناسبی دارد این ویترین شفافیت بالا و بصورت یکپارچه می باشد و دوخت ندارد این ویترین 10 ضلعی برای قطرهای 56و 83 و 99 میلیمتر  ساخته  شده و ارتفاع های آن به ترتیب 40 و 60 و70 میلیمتر می باشد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه